NIEUWS

CDA krijgt een rol in de oppositie

In navolging van de brief van de informateurs, waarin zij tot de conclusie kwamen dat de meest gewenste optie een coalitie van ONS Nissewaard, PvdA en VVD zou zijn, is deze coalitie een feit en maakt het CDA de komende 4 jaar deel uit van de oppositie.

Op zaterdag 24 maart had het CDA in het gesprek met de informateurs aangegeven dat de verkiezingsuitslag maakt dat ONS in ieder geval met de PvdA in gesprek moet gaan om een coalitie te vormen. Het CDA had tevens aangegeven dat voortzetting van de huidige coalitie met ONS, VVD en CDA niet direct voor de hand ligt, omdat deze combinatie slechts een nipte meerderheid heeft.

De keuze van de informateurs voor de PvdA vinden wij dan ook een logische keuze. De keuze voor de VVD vinden wij minder logisch. De verschillen in verkiezingsuitslag tussen een aantal partijen zijn namelijk zodanig gering dat het CDA vindt dat in plaats van voor de VVD ook een andere keuze gemaakt had kunnen worden.
Pieter Verhoog: “Als het voor de continuïteit van het huidige beleid gewenst is om met één van de twee coalitiepartners verder te gaan, kan je eigenlijk niet anders dan voor het CDA kiezen. Wij staan stabiel in het midden. Onze fractie en steunfractie bestaat uit inwoners uit alle hoeken van de gemeente. Bovendien heeft onze kandidaat-wethouder de nodige ervaring en is hij breed bekend in de gemeente.”

De keuze is echter gemaakt. Dit betekent dat het CDA zich de komende 4 jaar sterk maakt in de oppositie. Alhoewel partijen inhoudelijk niet veel verschillen, was het tijdens de campagne vooral de toon die de muziek maakt.
Pieter Verhoog: “De afgelopen jaren hebben we in de coalitie niet op de voorgrond geacteerd. We hebben met coalitiepartners afspraken gemaakt en voor ons belangrijke onderwerpen op het gebied van onder andere werkgelegenheid, zorg, subsidie voedselbank en armoedebeleid kunnen realiseren. We blijven hiermee doorgaan. Zo heeft het CDA Tweede Kamer lid Joba van den Berg n.a.v. onze contacten nog vragen gesteld aan de minister over de acute zorg op Voorne-Putten. Het centrum, de doorontwikkeling van “Thuis in de Wijk” en de leefbaarheid in kernen en wijken blijven echter ook onderwerpen die de komende periode onze aandacht krijgen. In de oppositie zullen we vanuit de voorgrond acteren. Onze toon zal echter niet wijzigen. We zullen wel het volume verhogen en een iets steviger ritme hanteren.”

Vervolgens zijn ONS Nissewaard, PvdA en VVD snel tot een goede coalitieovereenkomst komen. Onze inwoners verdienen immers een stabiel bestuur die de uitdagingen die onze gemeente voorstaat, aanpakt.

Ga terug