NIEUWS

In Memoriam: Paul Ideler

tl_files/2016/Paul.jpg

Paul is binnen het CDA begonnen in het CDJA, de jongerenafdeling, en werd daarna actief in het CDA Spijkenisse. Meer dan dertig jaar heeft hij zich als bestuurder ingespannen om het CDA van betekenis te laten zijn voor de inwoners van Spijkenisse. Hij was voorzitter en penningmeester en vaak aanwezig bij de beraadslagingen van de CDA fractie in Spijkenisse. Toen het samengaan van Bernisse en Spijkenisse ter sprake kwam werden de contacten tussen de beide CDA afdelingen al snel frequenter en intensiever. Het ontstaan van het CDA Nissewaard werd mede daardoor als vanzelfsprekend ervaren.  Paul werd behalve voorzitter ook penningmeester, hij had grote kennis van de procedures en afspraken die er binnen het CDA zijn en daar werd ook veelvuldig een beroep op gedaan.

Hij heeft aan de wieg gestaan van het ontstaan van de federatieve samenwerking van de CDA afdelingen op Voorne-Putten; ook daar was hij de penningmeester.

Zijn veel te snelle overlijden heeft allen die hem kenden verbijsterd.

Vooral zijn vrouw Francis en hun drie kinderen zullen zijn aanwezigheid , zijn zorgzaamheid en  de gesprekken met hem, erg gaan missen. 

We hopen dat de grote opkomst bij zijn afscheid en de vele warme woorden die daar over Paul gesproken werden hen tot steun kunnen zijn.

 

Namens het Bestuur, de wethouder, de raadsfractie en de leden van het CDA Nissewaard

 

Bas Muilwijk, voorzitter

 

Ga terug