NIEUWS

Zorg op het Eiland!

De federatieve afdeling van het CDA Voorne-Putten, heeft aan de Tweede Kamerfractie van het CDA een brief gezonden waarin zorgen worden geuit over de verschraling van de acute zorg op het eiland. De ambulances halen de aanrijtijden niet, de afdeling spoedeisende hulp van de regionale ziekenhuizen schuift steeds verder naar het oosten toe en de huisartsenpost (HAP) in Hellevoetsluis is ook al weer enige tijd geleden gesloten. Al deze beslissingen worden genomen zonder dat gemeentelijke of regionale gekozen bestuurders hier zeggenschap in hebben. Het CDA Voorne-Putten vindt dat onjuist. Bij grote veranderingen in de acute zorg, of wanneer de acute zorg niet op de juiste wijze wordt ingevuld moeten regionale of gemeentelijke politici invloed uit kunnen oefenen op te nemen beslissingen hierover. Vandaar dat de CDA afdeling Voorne-Putten aan Hanke Bruins Slot, de CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer en nummer 9 op de lijst van de komende Tweede Kamerverkiezingen, het verzoek heeft gedaan om meer invloed van plaatselijk/regionale bestuurders op de acute zorg in de komende regeerperiode hoog op de agenda te plaatsen en zo mogelijk een onderwerp te laten zijn bij de komende kabinetsonderhandelingen.

Ga terug