ACTUALITEITEN

Vrijstelling legesheffing non-profit organisaties

De CDA-fractie heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard op 5 juli 2017 een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd om voor het vaststellen van de legesverordening 2018 met een raadsvoorstel te komen waarin non-profit organisaties worden vrijgesteld van legesheffing bij aanvraag van vergunningen voor evenementen en/of bij organiseren van andere maatschappelijke en culturele activiteiten. De motie werd breed ondersteund door andere fracties van de raad van Nissewaard.

Grenscorrectie Oudenhoorn

Een nipte meerderheid stemde tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2017 tegen het collegevoorstel voor een grenscorrectie van Oudenhoorn. CDA Nissewaard heeft voor het voorstel gestemd. Zuur detail is dat twee raadsleden, onder wie ons fractielid Kumar Ramlal, niet aanwezig konden zijn omdat de extra raadsvergadering werd ingepland op het moment dat zij al eerder hun vakantie hadden geboekt, lees meer.

Nota Minimabeleid

Voor het CDA is het minimabeleid een belangrijk middel voor bestrijding van armoede en het voorkomen van een sociaal isolement voor de inwoners die het financieel zwaar hebben in onze gemeente. Bij het vaststellen van het coalitieakkoord met ONS en VVD heeft het CDA zich dan ook hard gemaakt om dit in het sociaal beleid van de gemeente te verankeren, lees verder.

Zorg op het eiland!

Lees hier het persbericht opgesteld door de federatieve afdeling CDA Voorne-Putten.