ACTUALITEITEN

Overdracht wegen van het Waterschap naar gemeente Nissewaard

Tijdens de afgelopen ledenvergadering van het CDA Nissewaard, werd er een presentatie gegeven door de heer Stehouwer over het takenpakket en de toekomst van het Waterschap Hollandse Delta. Hier kwam ter sprake dat het waterschap voornemens is om haar wegen op Voorne-Putten over te dragen aan de vier gemeenten op het eiland. Dit creëert duidelijkheid en zorgt ervoor dat het waterschap zich kan focussen op haar kerntaken.

Dit zou wel tot gevolg hebben dat de onderhoudskosten bij de gemeenten komen te liggen. Het CDA Nissewaard is van mening dat dit niet nadelig mag zijn voor de inwoners. Daarom heeft het CDA, met steun van bijna de gehele raad, hiervoor een motie ingediend. Deze motie houdt in dat de gemeente zal bewaken dat de overdracht van de wegen voor de inwoners kostenneutraal moet zijn. De fractie dankt de andere partijen voor haar steun en is er nu gerust op dat, mocht de overdacht er komen, dit niet nadelig uitpakt voor de inwoners van Nissewaard.

CDA vraagt om indexeren OZB voor bedrijven achterwege te laten

 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op woensdag 12 december 2018 heeft het CDA Nissewaard bij de behandeling van de belastingverordeningen een pleidooi gehouden om de indexatie van 1,9% op de OZB voor bedrijven achterwege te laten.

Belangrijkste argument om dit voorstel in de raad te doen is om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om zich in Nissewaard te vestigen. Een eerdere motie van het CDA bij de behandeling van de begroting voor 2019 om onderzoek te doen naar de hoogte van de OZB in de omringende gemeenten op Voorne-Putten kreeg onvoldoende steun.
Het CDA heeft voorgesteld om het verlies aan belastingopbrengsten te compenseren door het verschil bij te passen uit de algemene reserve. Door meevallers in de begroting die eerder dit jaar bekend zijn gemaakt is er ruimte om het achterwege laten van de verhoging van de OZB te bekostigen.

Het CDA wil met dit voorstel bereiken dat meer ondernemingen zich in Nissewaard gaan vestigen zodat inwoners meer kansen krijgen om dichter bij huis te gaan werken. Bovendien stimuleren ondernemingen de lokale economie en trekken bedrijven jonge mensen aan die carrière kunnen maken bij deze bedrijven.
Aangezien het college vast houdt aan de huidige koers, wil het CDA Nissewaard voor gaan stellen om een themabijeenkomst te gaan organiseren waarin gesproken gaat worden over de voorwaarden waaronder bedrijven zich in onze gemeente willen vestigen. 

 

Inbreng CDA bij de behandeling van de begroting 2019

Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Nissewaard de begroting 2019 aangenomen. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor het grote verschil in OZB tussen Nissewaard en de overige gemeenten op Voorne-Putten en heeft het college verzocht om onderzoek te doen naar deze verschillen. De motie kon niet rekenen op een meerderheid in de raad.
De wethouder kon wel aangeven dat als de OZB voor ondernemingen verlaagd zou worden tot het niveau van omliggende gemeenten die vele miljoenen zou gaan kosten.
Het CDA wil Nissewaard aantrekkelijk houden voor ondernemers om zich daar te vestigen. Tegen die achtergrond is het van belang dat Nissewaard een concurrerend tarief voor de OZB aan haar ondernemers in rekening brengt.

Door op de titel te klikken vindt u de hele bijdrage van het CDA Nissewaard, uitgesproken door fractievoorzitter Pieter Verhoog

 

CDA geen partner in de huidige coalitie

In navolging van de brief van de informateurs, waarin zij tot de conclusie kwamen dat de meest gewenste optie een coalitie van ONS Nissewaard, PvdA en VVD zou zijn, is deze coalitie een feit en maakt het CDA de komende 4 jaar deel uit van de oppositie.