WETHOUDER

De wethouder van het CDA Nissewaard

Dirk van der Schaaf

tl_files/cda/Nieuw 2012/2714_fullimage_Schaaf,vander.D.(CDA).JPG

 

Dirk van der Schaaf is voor 2015 opnieuw de wethouder voor het lokale CDA. Zijn takenpakket was voorheen als volgt.

Zorg

 • Maatschappelijke dienstverlening (waaronder Algemeen Maatschappelijke Werk en Gezinsverzorging)
 • Subsidiebeleid Maatschappelijke zorg
 • Ouderenbeleid, lichamelijk en verstandelijk gehandicaptenbeleid en zorg voor overige bijzondere groepen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 • Armoedebeleid (waaronder schuldhulpverlening)

Volksgezondheid

 • Eerste en tweedelijns gezondheidszorg (onder andere ziekenhuiszorg)
 • Basisgezondheidszorg (GGD)
 • Ambulancevervoer
 • Geestelijke gezondheidszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg
 • Verslaafdenzorg
 • Subsidiebeleid gezondheidszorg

Inburgering en integratie

 • Asielzoekersbeleid, oud- en nieuwkomers en vluchtelingen
 • Integratiebeleid

Grondzaken

 • Grondexploitatie bestemmingsplannen (waar onder bouwrijp maken)
 • Beheer van het grondbedrijf, aan-/verkoop gronden en verhuur gemeentelijke eigendommen (niet zijnde accommodaties)
 • Aankoop en uitgifte van gronden (exclusief die van het grondbedrijf)

Accommodaties

 • Ontwikkeling, Beheer en verhuur en gebruik van de volgende accommodaties, zoals: zwembad, wijkaccommodaties, sportaccommodaties en sportterreinen, volkstuinen en onderwijsvoorzieningen